Nouvo Elegance
Nouvo Elegance (2008)
Nouvo Limited Edition
Nouvo MX (2005)
Nouvo MX (2009)
PCX150 (2012)
WW150C
PCX150 (2014)
WW150E TH
PCX150 (2015)
Phantom 200
TA200 (2004)
Raider R150
FU150TSCD