Part No.13051-KYZ-900
TitleThe Piston Ring Set (1.00) (TEIKOKU)

Bikes

MSX125 (2013)
MSX125D
Crankshaft / Piston (2)
WAVE 125i (2014)
Crankshaft / Piston (2)
WAVE 125i (2015)
Crankshaft / Piston (2)
MSX125SF (2016)
Crankshaft / Piston (2)
WAVE125i (2017)
Crankshaft / Piston (2)
MSX125SF (2017)
Crankshaft / Piston (2)