Part5TN-H5540-00
TitleC.D.I. UNIT ASSY; C.D.I; CDI UNIT ASSY

Bikes

CRYPTON-Z
(2005)
T110 [4P41]
ELECTRICAL 2 (1)
CRYPTON-Z
(2004)
T110SE [5TN9]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK
(2005)
LC-110ED [5TN5]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK
(2005)
LC-110D [5TN6]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK
(2005)
LD-110ED [5TNE]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK
(2005)
LD-110D [5TNF]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK
(2005)
LC-110C [5VF4]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK
(2005)
LD-110C [5VF6]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK
(2004)
LA-110ED [5TNA]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK
(2004)
LA-110D [5TNB]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK
(2004)
LB-110ED [5TNC]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK
(2004)
LB-110D [5TND]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK
(2004)
LA-110C [5VF5]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK R
(2003)
L-110C [5VF2]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK X
(2007)
LF-110D [2P04]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK X
(2007)
LF-110ED [2P05]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK X
(2007)
LF-110C [2P12]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK X
(2006)
LE-110ED [2P01]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK X
(2006)
LE-110D [2P02]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK X
(2006)
LE-110C [2P11]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK Z
(2003)
L-110ED [5TN1]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK Z
(2003)
L-110D [5TN2]
ELECTRICAL 2 (1)
X-1
(2006)
JC-110D [5YWC]
ELECTRICAL 2 (1)
X-1
(2006)
JC-110ED [5YWD]
ELECTRICAL 2 (1)
X-1
(2006)
JCA-110E [5YWE]
ELECTRICAL 2 (1)
X-1
(2005)
JAA-110D-L [5YW6]
ELECTRICAL 2 (1)
X-1
(2005)
JA-110D-L [5YW7]
ELECTRICAL 2 (1)
X-1
(2005)
JB-110D [5YW8]
ELECTRICAL 2 (1)
X-1
(2005)
JBA-110ED [5YW9]
ELECTRICAL 2 (1)
X-1
(2005)
JBA-110D [5YWA]
ELECTRICAL 2 (1)
X-1
(2004)
JT-110D [5YW3]
ELECTRICAL 2 (1)
X-1
(2004)
JTA-110ED [5YW4]
ELECTRICAL 2 (1)
X-1
(2004)
JTA-110D [5YW5]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK R
(2003)
L-110C [5VF2]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK Z
(2003)
L-110ED [5TN1]
ELECTRICAL 2 (1)
SPARK Z
(2003)
L-110D [5TN2]
ELECTRICAL 2 (1)